Hem
Föreningen
Passerat
Hemviken
  - Kronologi
  - Vandring
Tynningö Udde
Strandinventering
Handlingar
Lag & Rätt
  - Tillämpningar
Länkar

Tynningö Strandskyddsförening - Händelser


Strandskyddet vann på Tynningö Udde

I miljödom i Miljööverdomstolen 2009-10-19 avvisades fastighetsägarnas överklagande. Domen från Miljödomstolen fastställdes därmed. Tidpunkten för fullgörandet av avlägsnandet av anläggningen har dock ändrats till 2010-03-01. Domen kan inte överklagas.

>> Läs mer


Lyckad strandskyddsfest i Hemviken

Föreningen genomförde sin årliga strandskyddsfest 22/8 2009 i Hemviken.
Festen genomfördes i gemytlig anda, i fint väder och med mycket sång och musik.


Årsstämma 2009

Föreningens årsstämma 2009 avhölls 28/6 2009


2008-08-16 Strandfest i Hemviken

Årets strandfest avhölls 16 augusti vid båtklubbens brygga i Hemviken, med start klockan 18:00.
Föreningen höll med några partytält, samt även några bord och stolar.

Besökarna stod själva för mat, dryck, stol att sitta på, sångböcker och musikinstrument.


2008-06-14 Årsstämma 2008

Föreningens årsmöte hölls som vanligt i anslutning till Östra Tynningö Båtklubbs årsmöte


2006-05-02 Strandskyddsärendet Tynningö Udde

Länsstyrelsen beslutade 2006-05-02 i strandskyddsärendet avseende Södra Båtshamnen (Tynningö Udde).

Beslutet säger att skäl för att lämna särskild dispens från strandskyddet inte föreligger, att trädäcket på klipphällarna, bryggan/gästhamnen, och skylten med privat område ska avlägsnas.

Länsstyrelsen förlängde tiden för att ta bort anläggningarna till 2006-06-20

Fastighetsägarna har möjlighet att överklaga beslutet till Länsrätten.

Bryggan och skylten var dock fortfarande kvar hösten 2006, så länstyrelsens föreläggande förefaller hittills inte ha efterkommits.

Samtidigt är det (källa Naturvårdsverket) länsstyrelsen som har det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskyddet.

En rimlig utgångspunkt för allmänheten bör rimligen vara att det är länsstyrelsens beslut som gäller, så länge inte annat meddelats.

Som referens för bedömande och diskussion av strandskyddets tolkning avseende andra områden på Tynningö, kan det också vara av intresse att studera en dom från Miljööverdomstolen från 2007-01-23, som gällde ett strandskyddsärende för södra Sverige

Miljödom 2007-01-23.pdf

Strandvandring med Tynningö Strandskyddsförening sommaren 2004

2006-08-19 Årsstämma 2006

Föreningens fjärde årsstämma äger rum klockan 12:00. På kvällen blir det strandfest i Hemviken - medtag musikinstrument, sångböcker och egen förtäring.


2005-08-13 Strandfest

Sedvanlig strandfest i Hemviken


2005-07-16 Strandvandring Norra Tynningö - Maren

En strandvandring genomfördes i hällande åskregn, från vägskälet mot Norra Tynningö och längs Marens östra strand. Vandringen avslutades i Marsviken.


2005-06-12 Årsstämma 2005

Föreningens tredje årsstämma


Augusti 2004 Strandfest

Den traditionsenliga strandfesten genomfördes i Hemviken


Juli 2004 Strandvandringar

Två strandvandringar genomfördes. Den första gick längs Soluddsstigen till Soludden, den andra via Hemviken och till Tynningö Udde.


2004-06-14 Årsstämma 2004

Föreningens andra årsstämma genomfördes i trivsam anda.


2004-05-04 Föreläggande om borttagande av småbåtshamn

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att, med stöd av miljöbalken och plan- och bygglagen, förelägga ägarna av 1:14 (som ligger vid Östra Tynningö Udde) att senast 2004-08-31 ta bort småbåtshamnen, intilliggande trädäck och skyltar med "Privat område".

Beslutet har överklagats av ägarna.

>> Läs beslutet

Småbåtshamn och trädäck vid Östra Tynningö Udde


2003-08-23 Strandfest

Tynningö Strandskyddsförening höll en lyckad strandfest med kräftskiva vid Hemviken.


2003-07-11 Strandinventering

Strandområdet cirka 100 meter väster om Östra Tynningö färjeläge har nu inventerats.

> Läs mer


2003-06-24 Nyheter på hemsidan

Avsnittet Handlingar  har öppnats. Syftet är att här publicera offentliga handlingar angående samhällsfrågor som har väsentligt allmänintresse och som faller inom Strandskyddsföreningens verksamhetsområde.

I föreningens verksamhetsplan finns ett avsnitt om strandinventering på Tynningö. I avsnittet Strandinventering kommer delar av denna verksamhet att redovisas.


2003-06-15 Tynningö Strandskyddsförenings årsstämma

Föreningens första årsstämma genomfördes i vackert väder vid Östra Tynningö båtklubbs brygga i Hemviken.


2003-03-30 Tynningö Strandskyddsförening

Den nybildade föreningen går ut med ett meddelande till boende på Tynningö, som inbjuds bli medlemmar.


2002-12-10 Förhandsbesked

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm beslutar att ett detaljplanearbete med syfte att möjliggöra en begränsad utvidgning av varvsverksamheten kan startas.

  >> Läs mer


2002-12-07 Tynningö Strandskyddsförening bildad

Tynningö Strandskyddsförening höll sitt konstituerande sammanträde 2002-12-07. Föreningens syfte är att bevara och tillgängliggöra de obebyggda strandområdena på Tynningö. Mer information kommer att publiceras här inom kort.


2002-10-30 TGEF:s extrastämma

TGEFs extra föreningsstämma beslutade med 52 röster mot 49 att låta styrelsens yttrande till kommunen kvarstå.

>> Läs mer


2001-11-02 Ansökan om att bebygga Hemviken

Begäran om förhandsbesked för nybyggnad av varvsbyggnad, grusplan och parkeringsplatser på nuvarande strandängen i Hemviken inlämnas till Vaxholms stad.

Vy från Hemviken som helt kan komma att försvinna  Vy från bryggan. Fasaden på föreslagna byggnaden kan komma att täcka det mesta av himlen bortanför träden    >> Läs mer


Senast ändrad: 2011-07-01

Webmaster: Örjan Wikström