Hem
Föreningen
Passerat
Hemviken
  - Kronologi
  - Vandring
Tynningö Udde
Strandinventering
Handlingar
Lag & Rätt
  - Tillämpningar
Länkar

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut om förhandsbesked

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden behandlade 2002-12-10 ansökan om förhandsbesked angående nybyggnad av varvsbyggnad i Hemviken. Nämnden beslutade att som förhandsbesked meddela:

  • att ett detaljplanearbete med syfte att möjliggöra en begränsad utvidgning av varvsverksamheten kan startas efter att tidpunkten lagts fast i en prioritetsordning
  • att när tidpunkten för arbetet är inne ska ett planavtal tecknas med fastighetsägaren i syfte att täcka stadsbyggnadsenhetens självkostnader för arbetet
  • att detaljplanearbetet bedrivs som ett normalt förfarande med program, samråd och utställning
  • att varvsägarna senast till samrådet ska upprätta miljökonsekvensbeskrivning för pågående och föreslagna verksamheter och åtgärder samt förslag till disposition av hela varvsområdet
     
  • att uppdra åt stadsbyggnadsenheten att genomföra programsamråd när planavtalet är tecknat

>> Läs kommentarer

Senast uppdaterad: 2011-06-29

Webmaster: Örjan Wikström