Hem
Föreningen
Passerat
Hemviken
  - Kronologi
  - Vandring
Tynningö Udde
Strandinventering
Handlingar
Lag & Rätt
  - Tillämpningar
Länkar

Hemviken

Nedanstående bild visar en del av Hemviken på Tynningö. Där personerna är utplacerade kommer kanske en varvsbyggnads hörn att ligga. Personerna som markerar vänstra hörnet av byggnaden skymtar som en röd fläck mot båtarna bortanför träden i vänstra bildkanten. Fotot är taget från slänten strax nedanför Tynningövägen oktober 2002.

I nästföljande bild visas hur platsen kan komma att gestalta sig i framtiden.

Byggnaden har kortats i vänstra sidan för att inte hamna utanför bilden. Det är möjligt att den kommer att hamna längre bort från betraktaren i vänstra bildkanten.

Bilden är gjord med CAD/CAM-teknik, och är skalenligt 12 meter hög upp till taknocken i enlighet med ansökan om förhandsbesked. Bredden är uppskattningsvis något tiotal meter mindre än angivet i ansökan.

Hemviken oktober 2002 utan bygge

Hemviken som den kan komma att gestalta sig i framtiden

Bilderna ovan har exakt samma bildsnitt, och byggnaden är placerad så de högra hörnen sammanfaller med personerna på bilden ovanför. Den vänstra delen av byggnaden ligger på bilden litet snett i förhållande till ansökan. Byggnadens vänstra hörn skulle enligt ansökan hamna relativt nära båtarna bortanför träden till vänster.

Utsikten på de första två bilderna skulle skymmas nästan helt av det föreslagna varvet, de resterande ligger tätt inpå det föreslagna industriområdet.

Se även Handlingar

Vad handlar det hela egentligen om?

Nedan visas först några bilder i svartvitt från början och mitten av sextiotalet.

Den första bilden är tagen ovanför Tynningövägen och där syns tydligt att utsikten ut över Hemviken, Tynningö sund och Torsbyfjärden på på den tiden var helt fri, och att det albestånd som man kan se på nutida bilder är en relativt ny företeelse.

I färg syns sedan några sommarbilder från sommaren 2001 och 2002. Slutligen visas några höstbilder från oktober 2002, fotograferade sedan chockbeskedet om föreslagen varvsbyggnad på området blivit känd.

Det är antagligen överflödigt att påpeka att TGEF:s remiss-svar med åsikten att detta område saknar allemansrättsligt värde inte delas av alla. (Klicka för större bild).

Hemviken från mitten på sextiotalet. Dagens albestånd i strandkanten hade ingen motsvarighet på den tiden Lek i Hemviken på Tynningö på sextiotalet

Hemviken på Tynningö i mitten på sextiotalet - fritidsaktiviteter 

 

Hotat lek- och rekreationsområde. Hemviken sommaren 2002 Renovering av bryggan vid Hemviken sommaren 2002 Hemviken är tidvis en flitigt utnyttjad badplats på Östra Tynningö. Sommaren 2001

 

Hemviken oktober 2002 - del av det område som planeras som varvsindustri Hemviken oktober 2002. Hästhagen ligger omedelbart intill planerad varvsindustri Hemviken 2002. Vandrings- och ridstig - precis till vänster om bilden är parkeringsplats planerad Hemviken oktober 2002. Tynningösund, Torsbyfjärden skymtas i bakgrunden

 

Mer om området kan läsas under avsnittet Rörligt friluftsliv på Tynningö


Senast uppdaterad: 2011-06-30

Webmaster: Örjan Wikström