Hem
Föreningen
Passerat
Hemviken
  - Kronologi
  - Vandring
Tynningö Udde
Strandinventering
Handlingar
Lag & Rätt
  - Tillämpningar
Länkar

Tynningö Strandskyddsförening

Välkommen till

Tynningö Strandskyddsförening

Hemviken vid Östra Tynningö augusti 2003

Presentation av Tynningö Strandskyddsförening


Strandskyddsfesten i Hemviken 2011

Tynningö Strandskyddsförening - 2011 års strandfest

Föreningens traditionella strandskyddsfest 2011 genomfördes vid Hemviken 20:e augusti. Det regnade ordentligt vid festens inledning, men trots det blev festen mycket lyckad.

>> Läs mer


Strandvandring vid Maren 30/7 2011

Tynningö Strandskyddsförening genomförde en strandvandring längs Marens sydöstra strand under ledning av Allan & Eva Klingström.

Under vandringen fick vi goda tillfällen att studera växtliv, kultur och friluftsaspekter i strandzonen, under sakkunnig ledning. Vandringen påbörjades vid badplatsen och avslutades vid Marsviken.

Tynningö Strandskyddsförening - strandvandring Maren 30/7 2011

>> Läs mer


Rekognoseringstur på Maren 9/7 2011

Styrelsen och ett par medlemmar genomförde en rekognosering på Maren, guidade av paret Allan & Eva Klingström. Turen genomfördes till stor del med roddbåt, men även med strandhugg vid olika intressanta platser. Vi erbjöds på så sätt en utmärkt möjlighet för att få en översikt över strandskyddsfrågor runt Maren. Turen var avsedd bland annat som en förberedelse inför en strandskyddsvandring vid Maren.

Tynningö Strandskyddsförening - rekognoseringstur på Maren 9/7 2011

>> Läs mer


Årstämma 2011

Föreningens årsmöte genomfördes den 12/6 2011.


Webmaster: Örjan Wikström