Hem
Föreningen
Passerat
Hemviken
  - Kronologi
  - Vandring
Tynningö Udde
Strandinventering
Handlingar
Lag & Rätt
  - Tillämpningar
Länkar

Tillämpningar av Strandskyddslagen


Nedan redovisas några tillämpningar av strandskyddslagen, dels avseende Tynningö och dels några andra fall som belyser tillämpningen av aktuell lagstiftning.

Miljödomar avseende Tynningö

DatumRubrik
2008-06-23 Miljödom i Nacka Tingsrätt avseende Tynningö 1:14 (Södra Båtsudden)
2009-10-19 Miljödom i Miljööverdomstolen avseende Tynningö 1:14 (Södra Båtsudden)
2010-06-18 Miljödom i Miljööverdomstolen avseende staket på Norra Tynningö

Exempel på andra miljödomar i strandskyddsärenden

DatumRubrik
2011-05-19 Ingen dispens för bod och brygga på allmänning i Nacka
2011-05-30 Strandskyddsdispens på Svartsö upphävs
2011-06-22 Enbostadshus i skogsområde på Arholma fick ingen strandskyddsdispens. Domen och dess bilagor innehåller belysande resonemang om strandskyddslagens tillämpning och avvägning mot enskilda intressen.

Webmaster: Örjan Wikström