Hem
Föreningen
Passerat
Hemviken
  - Kronologi
  - Vandring
Tynningö Udde
Strandinventering
Handlingar
Lag & Rätt
  - Tillämpningar
Länkar

Strandinventering


Tynningö Strandskyddsförening har i sin verksamhetsplan en strandinventering för Tynningö. Denna inventering har påbörjats under sommaren 2003 på Östra Tynningö.

Inför inventeringen har ett Strandinventeringsprotokoll upprättats.


Förberedande inventering Södra Båtsudden (Tynningö Udde) 2004-05-04

I anslutning till inventeringen 2003-07-11 genomfördes också en förberedande inventering av 1:14, beläget vid Östra Tynningö Udde. Inventeringen fick dock avbrytas tillfälligt på grund av att några av ägarna inte ville tolerera närvaro av föreningens representanter inom området.

Länsstyrelsen har vid två tillfällen uttalat att de anser att 1:14 ska vara allemansrättsligt tilgängligt. Mot den bakgrunden har Strandskyddsföreningens styrelse tillskrivit ägarna till området. Tre av de fyra ägarna hävdar i sitt svar att allmänheten inte har tillträde till 1:14, medan den fjärde ägaren inte hade några invändningar mot allemansrättsligt tillträde till fastigheten.

2004-05-04 tog Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm beslut om att förelägga ägarna att senast 2004-08-31 ta bort småbåtshamnen, intilliggande trädäck samt skyltar med text "Privat område".

I beslutet anges att man utdömer ett vite om 25000 kronor om de utan strandskydds­dispens och bygglov utförda åtgärderna inte borttagits senast 2004-09-30.

Nämnden säger samtidigt att man är beredd att positivt pröva ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för en gemensam brygga och eventuellt mindre sjöbodar, med lokalisering till ett ställe inom 1:14, under förutsättning att det på övriga delar av 1:14 inte finns anläggningar som avhåller allmänheten från tillträde.

En moderat ledamot var skiljaktig och ansåg att allmänheten inte skulle ha tillträde till 1:14.

Beslutet kan överklagas av ägarna.


2003-07-11

1:605 mellan 1:218 och 1:849

Området är beläget cirka 100 meter väster om Östra Tynningö färjeläge

>> Läs Protokollet

Strandområde cirka 100 m väster om färjeläget Låst badhus, cementblandare m.m..

  Ängen ovanför stranden


Senast uppdaterad: 2011-06-30

Webmaster: Örjan Wikström