Hem
Föreningen
Passerat
Hemviken
  - Kronologi
  - Vandring
Tynningö Udde
Strandinventering
Handlingar
Lag & Rätt
  - Tillämpningar
Länkar

Rekognoseringstur vid Maren 9/7 2011


Styrelsen för Tynningö Strandskyddsförening samt ytterligare ett par medlemmar genomförde en rekognoseringstur på Maren. Vi hade fått en utmärkt möjlighet till detta genom guidning av Allan och Eva Klingström. Turen genomfördes till största delen med roddbåt, men också med ett antal strandhugg föra att studera såväl strandskyddsfrågor som naturen i sig, med bland annat växter i strandzonen och bäverns påverkan.

Turen var bland annat en förberedelse inför en tänkt strandvandring senare under säsongen.

Inför turen hade Allan Klingström satt samman ett material som var en utmärkt stöd för att klargöra bebyggelsen runt Maren, och vilka delar av Maren som är allemansrättsligt tillgängliga:

Marens strandområde - sidan 1
Marens strandområde - sidan 2
Marens strandområde - sidan 3

Vi fick också reda på att kommunen skickat ut ett klargörande av innebörden av strandskyddet, och att efter detta de problem som tidigare upplevts i strandskyddsfrågor vid sjön försvunnit. Detta förefaller vara ett ovanligt lyckat exempel på hur problem kring strandskyddsfrågor kan lösas.

Strandskydd längs stora Maren

Nedan visas några bilder från rekognoseringsturen
Strandområde vid Myrholmsmaren

Allan Klingström berättar om fyndet av medeltida lämningar

Vid Marens badplats

Sundet mellan Myrholmsmaren och Stora Maren

Badberget vid Stora Maren

Del av Stora Marens nordöstra strand

Del av Stora Marens nordöstra strand

I vassområdet ute i sjön häckar ofta svan

Del av Stora Marens nordöstra strand

Stora Marens ostligaste ände. I området bortanför strandlinjen finns en av Tynningös nyckelbiotoper

Marens utlopp. Vid sällsynta tillfällen kan strömmen vändas så havsvatten strömmar in här

Vid Marens utlopp

Gräns mellan tomt och allemansrättlsigt område i närheten av Marens utlopp

Del av Stora Marens sydöstra strand


Webmaster: Örjan Wikström