Hem
Föreningen
Passerat
Hemviken
  - Kronologi
  - Vandring
Tynningö Udde
Strandinventering
Handlingar
Lag & Rätt
  - Tillämpningar
Länkar

Strandinventering Protokoll

Plats 1:605 mellan 1:118 och 1:849 (ca 100 m väster om färjeläget)
Datum 2003-07-11
Tidpunkt 11:00
Väder  Soligt
Fastighet 1:605
Koordinater (GPS)
Mätmetoder Måttband, GPS, stegning
Utförd av Örjan Wikström, Åke Söderlind, Eva Söderlind,Lennart Wikström

Tillträdesvägar/stigar

Antal                                   1

Tillrädesväg 1 2  3
Sträcka 60 + 40 m
Framkomlighet Medel + god

Kommentar                     60 m över äng från vägen, kan ibland ha högt gräs, dock nyslaget
vid inventeringstillfället. Sedan bra framkomlighet längs stig 40 m
till stranden.

Strandområde

Längd (längs vattnet) ca 30 m
Bredd  60 m till ängskant, 40 m äng till muren Lexheden.
Kommentar                       
Markbeskaffenhet Vildvuxet gräs, sten
Strandkant Sten, liten sandstrand vid badhus ca 5 m
Botten Sand, en litet bit ut lera
Byggnader m.m. Mattsons brygga/badhus (låst)
Bryggor Mattsons brygga. Badflotte tillgänglig för allmänheten
Båtförtöjning Olämplig  - grund strand, stor farled utanför, generat läge.
Ogenerat läge Nej. Grannfastighet ligger nära, med fönster i strandhus vettande mot området. Mattsons badhus/brygga ligger precis intill uppehållsområdet..

Påverkar byggnader, bryggor, permanent båtförtöjning, markarbeten, insyn e.d.. områdets värde för fritidsaktiviteter? Motivera!

Mattsons badhus/brygga är låst och ger ett privat intryck. På stranden finns dessutom en del inventarier (cementblandare) samt bråte , och en del båtar upplagda.

 

Bedömd lämplighet för fritidsaktiviteter

 

Bad Medel. Det generade läget minskar värdet, som annars vore bra,
dock för max 1 – 2 familjer, då det badbara området är mycket litet.
Strövområde/Lek Området ner mot sjön oländigt och olämpligt. Ängen ovanför, som också ingår i strandskyddsområdet, väl lämpad för bollspel m.m.. Sjön är inte synlig från ängen.
Rörligt båtliv  Olämplig (förtöjning, ej farled, någorlunda ogenerat)
Fiske Mindre gott
Kommentar Grund strand, bryggor och badflotte hindrar delvis.

Strandskyddet är inte bara till för människor, utan också för djur och växter. Vilka möjligheter finns inom inventerat område till:

 

Fågelhäckning Mindre god
Biotop för strandväxter  Nej
Biotyp för grodor/smådjur mm Nej
Webmaster: Örjan Wikström